wszech


wszech
Po wsze czasy zob. czas 15.
Ze wszech miar zob. miara 8.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • wszech — wszech* {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}ze wszech miar {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wszech- — {{/stl 13}}{{stl 7}} pierwszy człon wyrazów złożonych: {{/stl 7}}a) {{/stl 13}}{{stl 7}}wskazujący, że zjawisko oznaczone przez drugi człon jest powszechne, np. {{/stl 7}}{{stl 8}}wszechświat {{/stl 8}}{{stl 7}}; {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wszech- — «pierwszy człon wyrazów złożonych» a) «wskazujący na powszechność tego, co wyraża drugi człon wyrazu, np. wszechbraterstwo, wszechdobro, wszechludzki, wszechświat» b) «wskazujący na najwyższy stopień, największe nasilenie tego, co wyraża drugi… …   Słownik języka polskiego

  • ze wszech miar — {{/stl 13}}{{stl 7}} pod każdym względem, całkowicie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Pomoc była ze wszech miar pożądana. Ze wszech miar uzasadnione podejrzenie. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • miara — 1. Dopełniła się, przepełniła się, przebrała się miara, miarka; coś dopełniło miary czegoś, przepełniło miarę czegoś «jest czegoś, zwykle czegoś złego, więcej niż można znieść lub tolerować»: Miarka się przebrała i oczekujemy, że premier dojdzie… …   Słownik frazeologiczny

  • wszego — + wszej (D.) C. m n wszemu, ż wszej, NMs. m n wszem, ż Ms. wszej; lm m ż n DMs. wszech, C. wszem, B. wsze, N. wszemi daw. «wszystek» dziś tylko w książk. wyrażeniach i we fraz.: Ze wszech stron, na wsze strony. ◊ Po wsze czasy «zawsze» ◊ Ze… …   Słownik języka polskiego

  • Александрович Юрий Осипович — Александрович, Юрий Осипович, польский ботаник (1819 94), профессор университета, директор ботанического и помологического садов. Был деканом физико математического факультета Варшавского университета. Как директор варшавского ботанического сада… …   Биографический словарь

  • Гиршбанд, Наполеон — (псевдоним Цезарь Елента; Cezary Jellenta) польский писатель, литературный и художественный критик; род. в 1861 г.; в 1884 г. кончил юридический факультет Варшавского университета. Из его работ отметим: "Byron w urywkach",… …   Большая биографическая энциклопедия

  • Покленковский, Евгений-Александр Фомич — сенатор, родился 29 го декабря 1798 г.; происходил из дворян бывшей Мазовецкой губернии; по окончании, в 1816 г., курса в Познанском лицее, П. слушал курс юридических наук в Бреславльском и Берлинском Университетах и в 1820 г. получил в… …   Большая биографическая энциклопедия

  • Ястржембовский, Войцех — родился 19 го апреля 1799 г. в бывшем Плоцком воеводстве, в деревне Герваты. Первоначальное образование получил в училище в Плоцке, потом в лицее в Варшаве, а с 1822 г. начал посещать Варшавский университет по естественному факультету, каковой… …   Большая биографическая энциклопедия